13 maart 2020

Betreft: Informatie over hoe te handelen bij uitbraak coronavirus.

Geachte cliënt,

Binnen onze organisatie Royal Care Holding is al jaren een calamiteitenplan aanwezig waarin staat beschreven hoe de organisatie zal handelen in bepaalde situaties. Een pandemie, zoals zich nu voordoet met het corona virus maakt hier ook deel van uit. Ondanks alle voorzorgmaatregelen als mondmaskers, handdesinfectans, handschoen en schorten en de richtlijnen die zijn verschenen over het voorkomen van besmetting met het virus, kan het toch voorkomen dat een medewerker of u besmet raakt met het virus. Voor u is het dan goed om te weten, wat u van onze organisatie kan verwachten.

Besmetting van medewerkers

Indien de organisatie door toenemend verzuim niet meer kan beschikken over voldoende medewerkers om de zorg aan u te garanderen zullen we met u en alle andere cliënten in overleg gaan. Hierbij wordt er gekeken naar de noodzaak van de zorg en of uw zorgvraag kan worden uitgesteld naar een andere dag. Indien dit niet mogelijk is kan het voorkomen dat het door u gewenste tijdstip van zorg niet kan worden nagekomen en dat de zorg later op de dag zal plaats vinden. We vragen dan ook om uw begrip in deze.

Besmetting bij u

Mocht u griepachtige klachten hebben dan vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden aan kantoor. In overleg met u zullen we inventariseren welke zorg noodzakelijk is om het risico op besmetting te verminderen.

 

Instructies voor de medewerkers

Cliënt zonder klachten.

Wanneer een cliënt geen klachten heeft zijn er geen PBM (persoonlijke Beschermende Maatregelen) noodzakelijk.

Cliënt met klachten van hoestende/niezende

Als een medewerker een hoestende/niezende patiënt behandelt die ervan wordt verdacht te zijn besmet met het coronavirus, is het volgens het RIVM alleen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek nodig een chirurgisch masker en wegwerphandschoenen te dragen.
Wanneer de zorg wordt geleverd met een afstand van meer dan 1,5 meter en als er sprake is van contact minder dan 5 minuten zijn er geen beschermende maatregelen noodzakelijk.

Cliënt met koorts en luchtwegklachten

Wanneer de cliënt symptomen heeft van besmetting (koorts en luchtwegklachten) is het dragen van een schort met mouwen, mondmasker FFP2, bril en handschoenen de juiste wijze om je goed te beschermen

 

 

 

 

 

 

 

Thuiszorg

Met de Thuiszorg is al weer ruim 5 jaar een betrouwbare zorgaanbieder en werkt nauw samen met uw huisarts en/of ander specialist.

Lees verder »

Individuele begeleiding

Wij helpen u met het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.

Lees verder »

Huishoudelijke hulp

Merkt u dat het huishouden u te veel wordt? Wij helpen u graag bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, om uw huis schoon en leefbaar te houden.

Lees verder »

Palliatieve zorg

Bent u of is een van uw naasten ongeneeslijk ziek? Ook in de laatste fase van uw leven heeft u recht op uitstekende zorg. Onze zorgprofessionals staan 24 uur per dag 7 dagen voor u klaar.

Lees verder »