Huishoudelijke ondersteuning

Krijgt u huishoudelijke hulp, maar wilt u graag extra ondersteuning? Of bent u mantelzorger, staat u ingeschreven bij Tandem, en wenst u tijdelijk ondersteuning in het huishouden? Dan is een beroep op de aanvullende huishoudelijke ondersteuning de oplossing.

In 2017 kunt u aanvullende huishoudelijke ondersteuning voor slechts is € 7,50 per uur bij uw zorgaanbieder inkopen in de gemeente Haarlem, Bloemendaal en Heemstede als u geregistreerd mantelzorger bent. De gemeente betaalt vanuit de toelage die door het Rijk is afgegeven, aanvullend  € 15,00 per uur. In de gemeenten Bloemendaal en Heemstede kunt u hiervoor ook in aanmerking komen en extra hulp inkopen tegen dezelfde voorwaarden, als u reeds een indicatie heeft ontvangen voor huishoudeljke ondersteuning een schoon en leefbaar huis


Voor wie is het?

• Krijgt u huishoudelijke hulp?
U kunt direct bij uw aanbieder extra huishoudelijke ondersteuning inkopen zonder tussenkomst van uw gemeente.

• Ontvangt u een pgb om zelf huishoudelijke hulp in te kopen?
U kunt bij een van de door uw gemeente gecontracteerde aanbieders extra huishoudelijke ondersteuning inkopen. U ontvangt hierover een brief van uw gemeente met daarin de aanbieders bij wie u terecht kunt.

• Bent u mantelzorger en wilt u tijdelijk ondersteuning bij het huishouden?
 Naast aanvullende activiteiten kunt u huishoudelijke ondersteuning inkopen voor activiteiten die passen binnen de reguliere huishoudelijke ondersteuning. Zowel lichte huishoudelijke taken (afstoffen, opruimen en afwassen) als zware huishoudelijke taken (stofzuigen, dweilen en sanitaire ruimten) behoren tot het pakket.


Welke ondersteuning kan ik inkopen?

Het gaat om ondersteuning bij activiteiten die aanvullend zijn of niet passen binnen de reguliere huishoudelijke ondersteuning die u ontvangt. U kunt bijvoorbeeld denken aan een grote (voorjaars)schoonmaak, opruimen van specifieke vertrekken of het vegen van het balkon. Ook aanvullende taken zoals ramen lappen en simpele administratieve werkzaamheden als het ordenen van uw post behoren tot de ondersteuning.


Hoe werkt het?

Als u huishoudelijke hulp ontvangt, kunt u bij uw aanbieder extra zorg inkopen. In overleg met de aanbieder wordt het pakket aangevuld. U ontvangt een factuur voor de geleverde uren. De kosten bedragen € 7,50 per uur.

Als u huishoudelijke ondersteuning inkoopt met een pgb, dan kunt u zich melden bij een van de door uw gemeente gecontracteerde aanbieders voor extra huishoudelijke ondersteuning. U overlegt met de aanbieder voor welke taken u de aanvullende huishoudelijke ondersteuning wilt inzetten. U ontvangt van de aanbieder een factuur voor de geleverde uren. De kosten bedragen € 7,50- per uur.

Als u mantelzorger bent, kunt u zich melden bij een van de gecontracteerde aanbieders voor zowel reguliere als aanvullende huishoudelijke ondersteuning. U overlegt met de aanbieder voor welke taken u de huishoudelijke ondersteuning wilt inzetten. U ontvangt van de aanbieder een factuur voor de geleverde uren. De kosten bedragen € 7,50 per uur.

Vragen?

Neem contact op met uw aanbieder, Tandem, of een van de Wmo loketten bij u in de buurt.

Thuiszorg

Met de Thuiszorg is al weer ruim 5 jaar een betrouwbare zorgaanbieder en werkt nauw samen met uw huisarts en/of ander specialist.

Lees verder »

Individuele begeleiding

Wij helpen u met het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.

Lees verder »

Huishoudelijke hulp

Merkt u dat het huishouden u te veel wordt? Wij helpen u graag bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, om uw huis schoon en leefbaar te houden.

Lees verder »

Palliatieve zorg

Bent u of is een van uw naasten ongeneeslijk ziek? Ook in de laatste fase van uw leven heeft u recht op uitstekende zorg. Onze zorgprofessionals staan 24 uur per dag 7 dagen voor u klaar.

Lees verder »