Mantelzorgers; de belangrijkste zorgverleners

Met de Thuiszorg blijft tijdens de zorgverlening nauw in contact met de mantelzorger. De zorgwensen en behoeften van de mantelzorger kunnen verschillen met die van de zorgvrager en wij vinden het belangrijk dat aan beide gehoor wordt gegeven. De zorgvrager is immers diegene die de zorg nodig heeft, terwijl de mantelzorgers de belangrijkste zorverleners zijn.

Het thuiszorgconcept van Met de Thuiszorg en het in acht nemen van die belangen voorkomt een vorm van goedbedoelde overbelasting. Door de kleinschaligheid van de organisatie zijn de contacten met de cliënten en haar mantelzorg zodanig goed dat er een goede verdeling ontstaat tussen de zelfzorg, de voorliggende voorzieningen en de professionele aanbieder. Met de Thuiszorg kijkt naar alle mogelijke opties om de zorgvrager zelfstandig te houden of hierin te stimuleren. De regieverpleegkundigen houden hun cliënten in de gaten, maar doen waar mogelijk een stapje terug. Zowel naar de zorgvrager als naar de mantelzorger, maken wij gebruik van de regel: ' zelf doen wat je zelf kan'.

Voor meer informatie opent u de bijlage
Mantelzorgbeleid.