Met de Thuiszorg & Partners

Met de Thuiszorg werkt samen. Deze samenwerkingsverbanden versterken ons als organisatie, maar ook de relatie met zorgvragers en zorgverleners. Samen zorgen wij ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft.

Onze partners zijn:

BTN Branchevereniging Thuiszorg Nederland
BTN is een branchevereniging voor zorgondernemers in de kraam- en thuiszorg. De kernactiviteit is belangenbehartiging van de leden. Echter, de markt van de gezondheidszorg is voortdurend in beweging en daarmee ook de rol van de BTN. De BTN ondersteunt en inspireert Met de Thuiszorg in het doorvoeren van veranderingen. Daarnaast adviseert zij over ondernemerschap als facilitator. Wil je meer informatie over de BTN? Op www.branchebelang-thuiszorg.nl staat hun product- en dienstverlening uitgebreid toegelicht.


SBB
SBB is het kenniscentrum in de zorg, welzijn en sport en verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Calibris levert een waardevolle bijdrage aan de beroepspraktijk en beroepsonderwijs. Per 1 augustus heeft Calibris haar verantwoordelijkheden overgedragen aan SBB, te weten: kwalificeren, examineren, het erkennen van leerbedrijven en raken aangaande doelmatigheid in relatie tot beroepspraktijkvorming. Omdat er sprake is van ‘overgang van onderneming’, dragen wij eveneens uw (contact)gegevens over aan SBB. Meer informatie over deze verandering kunt u hier lezen.