Raad & Bestuur

Raad van Commissarissen

 Aangezien Met de Thuiszorg dochter is van Royal Care Holding kunt u hieronder het reglement lezen van de Raad van Commissarissen van Royal Care Holding.

Lees hier het Reglement van de RvC

 

 Cliëntenraad

Op dit moment zijn we nog hard op zoek naar leden voor de cliëntenraad.

Wij behartigen de belangen van alle zorgvragers. Door de cliëntenraad krijgen zorgvragers een grotere inbreng in het beleid en de uitvoering van de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed naar hen te luisteren, kritisch te kijken en op opbouwende wijze met de werknemers samen te werken.

De cliëntenraad zal gaan bestaan uit 3 leden, die een afvaardiging vormen voor alle zorgvragers. Ieder lid staat in contact met onze zorgvragers. Met de 

Mocht u ook graag deel uit maken van de cliëntenraad, neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer: 023-8700133.

Lees hier het Plan van Aanpak Cliëntenraad