Onze sociale kaart

De DiSK is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. Middels de DiSK bespreken wij uw knelpunten en zoeken samen naar oplossingen. Met de Thuiszorg is, naast zorgaanbieder, uw sociale wegwijzer. Wij helpen u bij het vinden van de juiste voorzieningen en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Wet, Werk en Bijstand (WWB). Meer informatie over de DiSK in uw regio?

  • Klik hier voor Utrecht
  • Klik hier voor Zuid-Holland
  • Klik hier voor Noord-Holland
  • Klik hier voor Gelderland

Let op! 
De sociale kaart van uw keuze opent in een nieuw venster. Als de beveiliging van uw browser te hoog staat, komt dit scherm mogelijk niet goed binnen.    

Algemene links:

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
De website,
www.ciz.nl, van het CIZ helpt u op weg met algemene informatie. Het CIZ geeft informatie over wanneer u in Nederland recht heeft op verzekerbare zorg.

College voor Zorgverzekeraar
Op de website
www.cvz.nl vindt u alle informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Het CAK is verantwoordelijk voor de administratie en inningen van de eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ). Meer informatie over het CAK kunt u vinden op
www.hetcak.nl.

Kies Beter
Op
www.KiesBeter.nl vindt u de informatie die u nodig heeft bij het maken van de juiste keuzes in de zorg. U kunt hier informatie vinden over onder andere gezondheid, ziektes, zorgaanbieders en vergelijkingen.

PersoonsGebonden Budget (PGB) en Wlz (Voormalige AWBZ)
De veranderingen in de AWBZ en PGB's zijn in volle gang. Op de website van VGZ 'Wijzigingen in de AWBZ en pgb's' kunt u lezen welke veranderingen in de zorg voor u van toepassing zijn. Tevens staan alle veranderingen rondom het pgb vermeldt. Op beide pagina's vindt u een handig overzicht van de toekomstige inrichting van uw zorg.

Alle overige informatie over het PersoonsGebonden Budget vind je op www.pgb.nl.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Het Ministerie van VWS is het overheidsbeleid t.a.v. de thuiszorgsector. Op
www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws vindt u alle informatie.