Aanvraag en Tarieven van de zorg

Sinds 1 januari 2015 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de aanvraag en de tarieven van het ontvangen van thuiszorg. De persoonlijke zorg en verpleging bijvoorbeeld vallen tegenwoordig onder de ZvW (zorgverzekeringswet) en een de zorg in een instelling onder de Wlz (Wet Langdurige Zorg). Welke zorg u ook nodig heeft, Met de Thuiszorg helpt u.

Aanvraag Thuiszorg
Voor het aanvragen van thuiszorg is geen indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) meer nodig. Advies en goedkeuring en een goed onderbouwd zorgleefplan van de wijkverpleegkundige is voldoende om aanspraak te maken op deze vorm van zorg.

Tijdens een intake gesprek zal gekeken worden naar welke zorg u nodig heeft. De zorg van de mantelzorgers en of familieleden worden geïnventariseerd en hoe Met de Thuiszorg het zorgpakket kan aanvullen. Wij zorgen ervoor dat u zelfstandig kunt wonen in een vertrouwde en veilige omgeving. De afspraken die tijdens het intake gesprek worden gemaakt, leggen wij vast in een individueel zorgplan. Wij zorgen voor de verwerking van de zorgvraag en brengen de geleverde uren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening.

Behoefte aan zorg in zorginstelling
Wanneer u de voorkeur geeft aan zorg met verblijf te ontvangen heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Voor de kortdurende zorg (vanuit de ZvW) betaalt u géén inkomensafhankelijke wettelijke eigen bijdrage meer. Deze wordt wel bij de geïndiceerde zorg vanuit de Wlz berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Particuliere zorg inkopen
Mocht u geen aanspraak maken op zorg vergoed vanuit ZvW of wilt u meer zorg dan de verzekering vergoed? Dan is er de mogelijkheid om particuliere zorg in te kopen. Aan de kwaliteit van de zorgverlening verandert uiteraard niets.

Wilt u meer informatie over de kosten of een offerte aangaande onze particuliere diensten? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor op telefoonnummer: 023-8700133.